برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

چگونه می‌توانیم از حق‌ امتیاز استفاده کنیم؟ | راهنما

در ابتدا به تعریف اجمالی از حق امتیاز می‌پردازیم.

حق‌ امتیاز در NFT

هنرمندان و خالقان آثار دیجیتال باید بتوانند خلاقیت خود در خلق اثر منحصر‌به‌فردشان را به سهمی در تمام فروش‌های آتی تبدیل کرده و از آن بهره‌مند شوند. به چنین امکانی، سهم خلاقیت و یا به عبارت بهتر حق‌ امتیاز می‌گویند. در حقیقت NFT با اثبات مالکیت حقیقی بر محتوای دیجیتال، خالق اثر را از منافع آتی برخوردار می‌کند. به این ترتیب سهمی تحت عنوان حق‌ امتیاز از تمام فروش‌های بعدی پس از معامله اولیه، به خالق اثر می‌رسد.

چگونه می‌توانیم از حق‌ امتیاز استفاده کنیم؟

در پلتفرم ENFTIES، به عنوان صاحب اثر می‌توانید گزینه حق‌ امتیاز را هنگام ساخت آیتم و یا ساخت کالکشن فعال کرده و میزان حق‌ امتیاز مورد نظر خود از فروش‌های بعدی را مشخص کنید.

توجه داشته باشید!

در پلتفرم ENFTIES، حداکثر می‌توانید ده درصد حق‌ امتیاز تعیین کنید.